สินค้า

อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เหล็ก

งานโลหะแผ่น (Sheet Metal Works)
     1. งานโลหะแผ่น (Sheet Metal Works) ลักษณะของงาน เริ่มตั้งแต่การโลหะแผ่น ขนาดมาตราฐานในท้องตลาด ทั่วไป มาทำการแปรรูป ด้วยเครื่องจักรของเราและหรือ เครื่องจักรจากภายนอกถ้าจำเป็น เช่น การม้วนให้เป็นวงกลม การพับให้เป็นมุมต่างๆ ตามต้องการ แล้วนำมาประกอบ เชื่อม ให้ติดกันด้วยเครื่องเชื่อมตามมาตราฐานงานเชื่อม ของแต่ละประเภทของชิ้นงาน และลักษณะการใช้งาน หลังจากทำการเชื่อมประกอบเสร็จแล้ว ก็ทำการตกแต่ง แนวเชื่อม ขัดผิว หรือ พ่นสี ตามแต่ ความต้องของลูกค้า
งานโลหะแผ่นยังสามารถแบ่งตามการใช้วัสดุในการผลิต เช่น เหล็ก จากรูปภาพตัวอย่างของชิ้นงานที่ทำขึ้นจากเหล็ก มีรายละเอียดของชิ้นงาน ดังนี้

• No.1  Agitator Tank เป็นถังสำหรับใช้ในการปั่นเยื่อกระดาษ เพื่อนำเศษกระดาษมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 
• No.2  Hopper เป็นชิ้นส่วน ของเครื่องจักร ที่อยู่ส่วนบนของเครื่องจักรใช้ในการเติมวัตถุดิบทีละมากๆ
• No.3  Chimney ปล่องควันของเครื่องจักร
• No.4  Mixer Tank เป็นถังสำหรับผสมเคมีต่างๆแล้วกวนให้เข้ากันเพื่อจ่ายไปตามท่อเข้าสู่กระขบวนการต่อไป
• No.5  Condensate Tank เป็นถังเก็นน้ำ condensate จากระบบท่อของ ไอน้ำ จากการใช้งานซึ่งมีความร้อนอยู่ และนำกลับมาเข้าระบบของเครื่องต้มน้ำหรือ Boiler ต่อไป
• No.6  Rolling Plate  เป็นงานที่นำเหล็กแผ่นมาม้วนด้วยเครื่องม้วนให้ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
• No.7  Steam Tank เป็นถังพักไอน้ำเพื่อจ่ายเข้าระบบการใช้งาน

งานโลหะแผ่นที่ทำจากสเตนเลส จากรูปภาพตัวอย่างชิ้นงานมีรายเอียดดังนี้

• No.1  Cooling Hopper ใช้ในระบบบำบัดอากาศเสียซึ่งมีความร้อนและสารเคมีปะปน
• No.2  Cyclone ใช้ในระบบกำจัดฝุ่นที่มีสารเคมีปนเปื้อน
• No.3  Scrubber ใช้ในระบบบำบัดอากาศที่มีสารเคมีหรือฝุ่นผงต่างหลังจากCyclone
• No.4  Cyclone ใช้ดักจับฝุ่นของสีฝุ่น เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
• No.5  Duct เป็นท่อใช้กับระบบส่ง และดูด อากาศ ต่างๆ เช่น ระบบบำบัดอากาศต่างๆ
• No.6  Stainless Tank เป็นถังสำหรับใส่น้ำที่มีสารกัดกร่อนปนเปื้อน ใช้สำหรับการชุบแข็งอลูมิเนียม

งานโลหะแผ่นที่ทำจากเหล็กเคลือบสังกะสี ( Galvanized Sheet ) จากรูปภาพชิ้นงานมีรายละเอียดดังนี้

• No.1 , No.2 เป็นชิ้นส่วนของ Scrubber ที่ใช้ในระบบบำบัดอากาศเสียซึ่งมีสารเคมีบางชนิด จึงต้องใช้สังกะสีเคลือบเป็นตัวป้องกันการกร่อนของระบบ
• No.3  Activated Carbon เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำจัดกลิ่นในอากาศ โดยใช้ Carbon เป็นตัวบำบัด 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง