สินค้า

อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

2. งานผลิตตามแบบ (Made To Order) เป็นงานที่ทำตามแบบของลูกค้า โดยการนำโลหะรูปพรรณ และ โลหะแผ่น มาแปรรูป ตัด ต่อ และเชื่อมหรือทำการยึดติดด้วย น๊อต สกรู ต่างๆ เป็นต้น เป็นชิ้นงานที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทางบริษัทฯ มีบริการออกแบบ ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้ความแข็งแรงทนทานและราคาที่ประหยุดที่สุด โดยคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตและการเลือกใช้วัสดุต่างๆ จากรูปภาพมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้

   2.4 งานผลิต อุปกรณ์ ใช้งาน ในโรงงานอุตสาหกรรม (Equipment & Facilities)

    
• No.1 Activated Carbon Frame เป็นโครงเหล็กของชุดบำบัดกลิ่นโดยลูกค้าจะนำไปประกอบและติดตั้งในพื้นที่ใช้งาน
• No.2 Mould Table เป็นโต๊ะสำหรับประกอบโมลด์หล่ออลูมิเนียมออกแบบโดยลูกค้าให้มีช่องสำหรับใส่ชิ้นส่วนแต่ละจุดตามความเหมาะสม
• No.3 & No.4  Rack  ใช้สำหรับวางชิ้นงานเพื่อส่งต่อไปยังสถานี การทำงานขั้นตอนต่อไป
• No.5 Check Sheet Stand ใช้สำหรับวางแผ่นตรวจสอบชิ้นงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต
• No.6 & No.7  Rack ใช้สำหรับวางชิ้นงานแล้วนำเข้าเตาอบ
• No.8 Roller Support เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของสายพานลำเลียง ใช้วางลูกกลิ้งสำหรับรองรับสายพานเป็นช่วงๆ
• No.9 Bin ถังเหล็กสำหรับใส่ Ingot , เศษโลหะ , หรือ ชิ้นงานที่เสีย
• No.10 Work Bench เป็นทำงานสำหรับเรือเดินทะเล 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง