สินค้า

อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

แบบหล่อคอนกรีต

2. งานผลิตตามแบบ (Made To Order) เป็นงานที่ทำตามแบบของลูกค้า โดยการนำโลหะรูปพรรณ และ โลหะแผ่น มาแปรรูป ตัด ต่อ และเชื่อมหรือทำการยึดติดด้วย น๊อต สกรู ต่างๆ เป็นต้น เป็นชิ้นงานที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทางบริษัทฯ มีบริการออกแบบ ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ได้ความแข็งแรงทนทานและราคาที่ประหยุดที่สุด โดยคำนึงถึงกรรมวิธีการผลิตและการเลือกใช้วัสดุต่างๆ จากรูปภาพมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้
   2.5 งานผลิตแบบหล่อคอนกรีต (Concrete Form Works)
   

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง