สินค้า

อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

โครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) เป็นงานที่ต้องนำ เหล็กรูปพรรณ ต่างๆ เช่น I-Beam, H-Beam , เหล็กฉาก, ท่อ, เหล็กตัวซี, หรืออื่นๆ มาตัด ประกอบ หรือ เจาะรู แล้วนำมาเชื่อมประกอบ เป็นโครงสร้าง ต่างตามต้องการ เช่น โครงสร้างอาคาร  โครงสร้างของเครื่องจักร โครงสร้างสำหรับวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น และ มีบริการแพคเพื่อทำการขนส่งไปต่างประเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง