สินค้า

อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ตู้อบชิ้นส่วนโลหะแบบสายพาน

ตู้อบ ชิ้นส่วนโลหะแบบสายพาน (Oven for Metal Parts Conveyor)
ตู้อบชิ้นส่วนโลหะแบบสายพานสร้างขึ้นตามแบบเดิมของลูกค้าที่ใช้งานอยู่และได้ปรับปรุง ระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามต้องการของลูกค้า  

หลักการทำงานของตู้อบมีสายพานสำหรับวางชิ้นงาน แล้วหมุนเลื่อนไปภายห้องที่มีระบบทำความร้อน โดยใช้ชุดฮีตเตอร์ ไฟฟ้าเป็นตัวทำความร้อนแล้วใช้พัดลมเป่าและดูดกลับหมุนเวียนลมร้อนภายในให้กระจายทั่วบริเวณสม่ำเสมอผ่านเข้าตามความเร็วและเวลากำหนด  

Specification :  
1. ขนาดของตู้อบภายใน  กว้าง x สูง x ลึก ( Inside Dimension W X H x D )
2. ขนาดชิ้นงาน ( Work Piece Dimension )
3. น้ำหนักของชิ้นงาน ( Workpiece Weight )
4. การวางชิ้นงาน ( Workpiece Placement – Rack Dimension )
5. อุณหภูมิที่ใช้ในการอบ  200 องศาเซลเซียส  (  MAX.Temperature   200 C )
6. เวลาที่ใช้ในการอบแต่รอบการทำงาน ( Cycle Time )
7. อื่นๆ ที่ต้องการ (Option)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง