สินค้า

อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

สะพานโหลดสินค้า

Steel Loading Ramp
Steel Ramp เป็นอุปกรณ์สำหรับให้รถยก (Forklift) ยกสิ้นค้าขึ้นไปด้านบนเพื่อนำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งได้มีการนำมาจอดเทียบไว้แล้วทางด้านหน้า

Specification 
1. สามารถปรับความสูง ปรับความสูงตามระดับของรถได้ด้วยระบบไฮดอรลิค แบบมือโยก
ระยะความสูงใช้งาน  ตั้งแต่ 1.24 เมตร ถึง 1.9 เมตร
2. สามารถ เคลื่อนย้าย ได้ด้วยรถยก (Forklift) ไปยังบริเวณอื่นๆได้
3. สามารถ รับน้ำหนักสูงสุดได้ 10 ตัน

หากท่านมีความประสงค์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการให้มีการออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ของท่าน กรุณาติดต่อกับทางบริษัทฯ 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง