สินค้า

อิมเพรส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เครื่องจักรตามสั่ง

เครื่องทดสอบรอยรั่วล้อรถยนต์นี้เป็นเครื่องทดสอบรอยรั่วของ ล้อรถยนต์ อลูมินียม สามารถทำการทดสอบล้อขนาดตั้งแต่ 14 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว และสามารถนำหลักการทำงานไปใช้กับการทดสอบชิ้นงานแบบอื่นได้

     หลักการทำงานของเครื่องจักร คือการปิดด้านบนและด้านล่างของล้อโดยใช้ ระบบไฮโดรลิคเป็นกำลัง แล้วใช้ลมอัดเข้าภายในและคงไว้ซึ่งความดันตามต้องการแล้วนำลงไปในน้ำแล้วหมุนชิ้นงานเพื่อดูฟองอากาศที่ออกมาจากรอยรั่ว หากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของล้อ ทั้งระบบจะทำงานโดยอัติโนมัติตามขั้นตอนโดยการควบคุมทางไฟฟ้าโดย PLC

สินค้าที่เกี่ยวข้อง