สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 618  
Feb 2020 570  
Mar 2020 782  
Apr 2020 861  
May 2020 829  
Jun 2020 863  
Jul 2020 167  
Aug 2020 0  
Sep 2020 0  
Oct 2020 0  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0