สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 2619  
Feb 2021 1049  
Mar 2021 726  
Apr 2021 1057  
May 2021 1231  
Jun 2021 1035  
Jul 2021 1175  
Aug 2021 1034  
Sep 2021 706  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0