สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 2619  
Feb 2021 1049  
Mar 2021 726  
Apr 2021 1057  
May 2021 548  
Jun 2021 0  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0