สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 618  
Feb 2020 570  
Mar 2020 782  
Apr 2020 861  
May 2020 829  
Jun 2020 863  
Jul 2020 726  
Aug 2020 845  
Sep 2020 1155  
Oct 2020 18  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0