สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   3  
2 Jan 2019   8  
3 Jan 2019   36  
4 Jan 2019   13  
5 Jan 2019   16  
6 Jan 2019   5  
7 Jan 2019   4  
8 Jan 2019   45  
9 Jan 2019   15  
10 Jan 2019   7  
11 Jan 2019   6  
12 Jan 2019   18  
13 Jan 2019   10  
14 Jan 2019   17  
15 Jan 2019   39  
16 Jan 2019   1  
17 Jan 2019   18  
18 Jan 2019   5  
19 Jan 2019   5  
20 Jan 2019   5  
21 Jan 2019   4  
22 Jan 2019   7  
23 Jan 2019   13  
24 Jan 2019   16  
25 Jan 2019   3  
26 Jan 2019   6  
27 Jan 2019   3  
28 Jan 2019   19  
29 Jan 2019   16  
30 Jan 2019   64  
31 Jan 2019   37