สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   77  
2 Oct 2019   42  
3 Oct 2019   46  
4 Oct 2019   79  
5 Oct 2019   32  
6 Oct 2019   12  
7 Oct 2019   23  
8 Oct 2019   42  
9 Oct 2019   28  
10 Oct 2019   19  
11 Oct 2019   42  
12 Oct 2019   24  
13 Oct 2019   17  
14 Oct 2019   32  
15 Oct 2019   32  
16 Oct 2019   24  
17 Oct 2019   18  
18 Oct 2019   12  
19 Oct 2019   15  
20 Oct 2019   11  
21 Oct 2019   13  
22 Oct 2019   32  
23 Oct 2019   13  
24 Oct 2019   17  
25 Oct 2019   18  
26 Oct 2019   16  
27 Oct 2019   11  
28 Oct 2019   15  
29 Oct 2019   10  
30 Oct 2019   22  
31 Oct 2019   23