สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   15  
2 Nov 2019   15  
3 Nov 2019   8  
4 Nov 2019   20  
5 Nov 2019   16  
6 Nov 2019   11  
7 Nov 2019   22  
8 Nov 2019   19  
9 Nov 2019   25  
10 Nov 2019   39  
11 Nov 2019   14  
12 Nov 2019   14  
13 Nov 2019   12  
14 Nov 2019   26  
15 Nov 2019   10  
16 Nov 2019   32  
17 Nov 2019   14  
18 Nov 2019   21  
19 Nov 2019   14  
20 Nov 2019   22  
21 Nov 2019   18  
22 Nov 2019   21  
23 Nov 2019   15  
24 Nov 2019   16  
25 Nov 2019   16  
26 Nov 2019   15  
27 Nov 2019   9  
28 Nov 2019   10  
29 Nov 2019   16  
30 Nov 2019   25