สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   26  
2 Dec 2019   10  
3 Dec 2019   17  
4 Dec 2019   13  
5 Dec 2019   26  
6 Dec 2019   26  
7 Dec 2019   21  
8 Dec 2019   17  
9 Dec 2019   18  
10 Dec 2019   17  
11 Dec 2019   18  
12 Dec 2019   16  
13 Dec 2019   18  
14 Dec 2019   12  
15 Dec 2019   22  
16 Dec 2019   31  
17 Dec 2019   35  
18 Dec 2019   18  
19 Dec 2019   10  
20 Dec 2019   26  
21 Dec 2019   19  
22 Dec 2019   15  
23 Dec 2019   19  
24 Dec 2019   21  
25 Dec 2019   14  
26 Dec 2019   16  
27 Dec 2019   19  
28 Dec 2019   10  
29 Dec 2019   15  
30 Dec 2019   44  
31 Dec 2019   24