สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   32  
2 Feb 2019   24  
3 Feb 2019   16  
4 Feb 2019   36  
5 Feb 2019   48  
6 Feb 2019   17  
7 Feb 2019   31  
8 Feb 2019   13  
9 Feb 2019   22  
10 Feb 2019   8  
11 Feb 2019   29  
12 Feb 2019   36  
13 Feb 2019   17  
14 Feb 2019   34  
15 Feb 2019   10  
16 Feb 2019   13  
17 Feb 2019   10  
18 Feb 2019   22  
19 Feb 2019   18  
20 Feb 2019   15  
21 Feb 2019   33  
22 Feb 2019   24  
23 Feb 2019   12  
24 Feb 2019   18  
25 Feb 2019   27  
26 Feb 2019   16  
27 Feb 2019   19  
28 Feb 2019   44