สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   20  
2 Apr 2019   19  
3 Apr 2019   19  
4 Apr 2019   22  
5 Apr 2019   35  
6 Apr 2019   36  
7 Apr 2019   16  
8 Apr 2019   35  
9 Apr 2019   51  
10 Apr 2019   35  
11 Apr 2019   17  
12 Apr 2019   19  
13 Apr 2019   19  
14 Apr 2019   20  
15 Apr 2019   35  
16 Apr 2019   38  
17 Apr 2019   31  
18 Apr 2019   38  
19 Apr 2019   53  
20 Apr 2019   18  
21 Apr 2019   17  
22 Apr 2019   17  
23 Apr 2019   40  
24 Apr 2019   53  
25 Apr 2019   34  
26 Apr 2019   57  
27 Apr 2019   18  
28 Apr 2019   27  
29 Apr 2019   22  
30 Apr 2019   54