สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   31  
2 May 2019   43  
3 May 2019   25  
4 May 2019   22  
5 May 2019   22  
6 May 2019   15  
7 May 2019   54  
8 May 2019   73  
9 May 2019   33  
10 May 2019   25  
11 May 2019   68  
12 May 2019   25  
13 May 2019   35  
14 May 2019   23  
15 May 2019   19  
16 May 2019   38  
17 May 2019   51  
18 May 2019   58  
19 May 2019   25  
20 May 2019   29  
21 May 2019   29  
22 May 2019   28  
23 May 2019   19  
24 May 2019   36  
25 May 2019   64  
26 May 2019   33  
27 May 2019   31  
28 May 2019   32  
29 May 2019   33  
30 May 2019   31  
31 May 2019   27