สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   20  
2 Jun 2019   20  
3 Jun 2019   32  
4 Jun 2019   19  
5 Jun 2019   18  
6 Jun 2019   26  
7 Jun 2019   22  
8 Jun 2019   22  
9 Jun 2019   26  
10 Jun 2019   25  
11 Jun 2019   21  
12 Jun 2019   16  
13 Jun 2019   38  
14 Jun 2019   46  
15 Jun 2019   24  
16 Jun 2019   21  
17 Jun 2019   20  
18 Jun 2019   26  
19 Jun 2019   16  
20 Jun 2019   31  
21 Jun 2019   29  
22 Jun 2019   27  
23 Jun 2019   25  
24 Jun 2019   28  
25 Jun 2019   19  
26 Jun 2019   0  
27 Jun 2019   0  
28 Jun 2019   0  
29 Jun 2019   0  
30 Jun 2019   0