สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   0  
2 Jul 2019   0  
3 Jul 2019   0  
4 Jul 2019   0  
5 Jul 2019   0  
6 Jul 2019   0  
7 Jul 2019   0  
8 Jul 2019   0  
9 Jul 2019   0  
10 Jul 2019   0  
11 Jul 2019   35  
12 Jul 2019   21  
13 Jul 2019   30  
14 Jul 2019   14  
15 Jul 2019   24  
16 Jul 2019   28  
17 Jul 2019   19  
18 Jul 2019   21  
19 Jul 2019   41  
20 Jul 2019   37  
21 Jul 2019   21  
22 Jul 2019   23  
23 Jul 2019   19  
24 Jul 2019   35  
25 Jul 2019   25  
26 Jul 2019   17  
27 Jul 2019   16  
28 Jul 2019   26  
29 Jul 2019   20  
30 Jul 2019   24  
31 Jul 2019   25