สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   11  
2 Sep 2019   14  
3 Sep 2019   12  
4 Sep 2019   16  
5 Sep 2019   19  
6 Sep 2019   17  
7 Sep 2019   29  
8 Sep 2019   16  
9 Sep 2019   33  
10 Sep 2019   22  
11 Sep 2019   20  
12 Sep 2019   11  
13 Sep 2019   7  
14 Sep 2019   23  
15 Sep 2019   16  
16 Sep 2019   14  
17 Sep 2019   12  
18 Sep 2019   14  
19 Sep 2019   35  
20 Sep 2019   34  
21 Sep 2019   15  
22 Sep 2019   11  
23 Sep 2019   33  
24 Sep 2019   23  
25 Sep 2019   25  
26 Sep 2019   37  
27 Sep 2019   28  
28 Sep 2019   28  
29 Sep 2019   17  
30 Sep 2019   21