สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 464  
Feb 2019 644  
Mar 2019 509  
Apr 2019 915  
May 2019 1077  
Jun 2019 617  
Jul 2019 521  
Aug 2019 541  
Sep 2019 613  
Oct 2019 817  
Nov 2019 530  
Dec 2019 613